Faitová Faitová

Bakalářská práce

Vyhodnocení parametrů a obchodních podmínek hypotečních úvěrů na bydlení

Evaluation of parameters and business conditions of mortgage loans for housing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá parametry a obchodními podmínkami hypotečních úvěrů na bydlení v České republice. Je zaměřená na hypoteční úvěry pro fyzické osoby. V první části je teoretické a legislativní vymezení hypotečních úvěrů. Dále jsou hypoteční úvěry rozděleny dle účelu a poté jsou charakterizovány parametry mající vliv na poskytnutí úvěru. Praktická část je zaměřena na analýzu nabídky vybraných …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the parameters and business conditions of mortgage loans for housing in the Czech Republic. It focuses on mortgage loans for individuals. The first part is a theoretical and legislative definition of mortgage loans. Furthermore, mortgage loans are divided according to purpose and then the parameters affecting the provision of credit are characterized. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.