Bc. Petr Solfronk

Bakalářská práce

Analýza sportovních klubů s nabídkami aktivit pro veřejnost, jako součást motivace k volnočasovým aktivitám

Analyze of sport clubs with offers of activities for public, as a part of motivation to freetime activities
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu sportovních klubů, které nabízejí aktivity pro veřejnost, a tím pádem se stávají součástí motivace k aktivitám ve volném čase. Práce se věnuje sportovním klubům, které disponují nabídkou golfového vyžití, neboť golf je v současné době velmi vyhledávanou aktivitou u čím dál širší skupiny obyvatelstva, a zároveň je u nabídky této volnočasové aktivity stále …více
Abstract:
This bachelor’s dissertation is focused on analysis of sports clubs, which offer activities for public, and so they are becoming part of motivation for activities in leisure time. Golf is nowadays very popular activity by more and more people and there is also a plenty room for inovation. To concretise the problem I’ve chosed one of the golf resort’s, located on the east of Prague, Golf Resort Černý …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Anna Doležálková
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze