Bc. Ondřej Válka

Diplomová práce

Integration of design teams into software companies

Integration of design teams into software companies
Anotace:
Práce se zabývá prostředím designérských týmů působících uvnitř softwarových společností. Cílem práce je popsat nejlepší praktiky, principy a zásady pro účelnou integraci takových týmů. Zvláštní pozornost je věnována spolupráci designérských týmů s ostaními členy společnosti, zejména propojení designérských týmů s produktovými manažery. Práce je doplněna konceptem nového druhu softwarových nástrojů …více
Abstract:
Thesis examines the environment of design teams working inside software companies. The aim of the thesis is to provide best practises, principles and guidelines for effective integration of such teams. Special attention is paid to collaboration between design teams and other company members, particularly to the connection between design teams and product management. A vision of a new kind of software …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky