Lukáš Havrlant

Bakalářská práce

Kryptoanalýza historických šifer

Cryptanalysis historical ciphers
Anotace:
Automatizované luštění šifer počítačem dnes může plně nahradit těžkou a zdlouhavou práci historických kryptoanalytiků. V práci se zabývám návrhem a realizací algoritmů, které dokáží v řádu sekund automaticky rozluštit zprávu zašifrovanou některou z vybraných historických šifer
Abstract:
Automated computer cipher cracking can fully replace hard and tedious work of past cryptanalysts. In this thesis I am working on concept and implementation of algorithms, which in the matter of seconds can automatically decrypt a message encrypted in some of the famous historical ciphers
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Miroslav Kolařík
  • Oponent: Arnošt Večerka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2010 dostupné: světu

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma