Miriam SIWÁ

Bakalářská práce

Balada v literární tvorbě Vítězslava Hálka

Ballads in Literary Work by Vítězslav Hálek
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na baladickou tvorbu Vítězslava Hálka, nejprve objasnit podstatu a vývoj literárního žánru balada a sledovat uplatnění balady v literární tvorbě Vítězslava Hálka. Hlavní pozornost je věnována analýze a interpretaci sbírky Balady a romance, jsou sledovány z tematického hlediska, popřípadě je upozorněno na vlivy české a světové produkce daného žánru na autorovu …více
Abstract:
The aim of this Bachelor Thesis is to focus on balladic output of Vítězslav Hálek. The goal is primarily to explain characteristics and development of balladic literary genre and to pursue the application of a ballad in the literary production of Vítězslav Hálek. The main attention is devoted to the analysis and the interpretation of the literary compilation Ballads and romances, especially dealing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2012
Zveřejnit od: 10. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2012
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIWÁ, Miriam. Balada v literární tvorbě Vítězslava Hálka. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / český jazyk - hudební výchova, Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání