Bc. Jan Rychnovský

Diplomová práce

Možnosti úprav systému Android

Android firmware customization
Anotace:
Tato práce se zabývá možností vytvoření vlastního upraveného firmware pro Android zařízení, jako je set-top box, jež disponuje dálkovým ovládáním a schopností připojit externí obrazovku. Práce se také zaměřuje na možnosti celkového brandingu a zejména vytvoření vlastního uživatelského prostředí tzv. launcheru. V první části práce je podrobně popsána platforma Android TV, tvorba vlastní aplikace pro …více
Abstract:
This thesis deals with the possibility to create your own modified firmware for Android devices, such as set-top box which has the remote control and the ability to connect an external display. Work is also focused on the possibility of overall branding of developed firmware and especially the creation of custom user enviroment called launcher. In the first part is fully described Android TV platform …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.