Bc. Romana Zmeškalová

Diplomová práce

Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti problematiky vinařství

A Linguistic and Translation Analysis of Professional Terminology of Issues Wine Growing
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá překladem a terminologií odborného textu z oblasti vinařství. V teoretické části práce je popsána oblast vinařství, teorie překladu a odborný překlad. Praktická část se skládá z kapitol představující jednotlivé překladatelské transformace a vybrané překladatelské problémy a samotného překladu textu. Navíc práce obsahuje terminologické slovníky vědních oborů obsažených …více
Abstract:
This master thesis is concerned with the translation and terminology of professional text of wine-growing. The theoretical part provides a brief introduction to wine-growing,special technical style and the theory of translation. The practical part consists of chapters representing various translation procedures and selected translation problems and the translation of special technical text. In addition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta