Theses 

Rozvoj vědomostí o dopravní bezpečnosti v mateřské škole – Barbora KNOPOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Barbora KNOPOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj vědomostí o dopravní bezpečnosti v mateřské škole

The Development of Traffic Security Knowledge in the Kindergarten

Anotace: Bakalářská práce se zabývá dopravní výchovou dětí předškolního věku, především v mateřské škole. V teoretické části je rozepsána tematika dopravní výchovy, zahrnující její cíle a kompetence a pojetí dopravní výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Dále se věnuje historickému vývoji dopravní výchovy a účastí dítěte v dopravních situacích. Neméně důležitá je i kapitola zmiňující vývoj dítěte předškolního věku a jeho promítnutí do dopravní výchovy. Práce má metodicko?didaktický charakter. Praktická část popisuje náměty a realizaci integrovaného bloku, který směřuje k rozvoji vědomostí o dopravní bezpečnosti u dětí předškolního věku.

Abstract: This bachelor's work deals with the traffic education of preschool aged children, especially in kindergartens. In the theoretical part, the traffic educational themes, including their goals and qualifications, and the conception of the traffic education in the Framework Educational Program for Preschool Education are itemised. Furthermore, the work covers the historical development of the traffic education and child's participation on traffic situations. The chapter regarding growing of a preschool aged kid and its reflection on the traffic education is no less important. The character of this bechelor's work is methodical and didactical. The practical part describes topics and realisation of an integrated section which leads to knowledge development concerning traffic safety in the minds of the preschool aged children.

Klíčová slova: dopravní výchova, bezpečnost, dítě předškolního věku, mateřská škola, dopravní prostředí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Hořejší

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KNOPOVÁ, Barbora. Rozvoj vědomostí o dopravní bezpečnosti v mateřské škole. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 12. 2017 10:11, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz