Bc. Václav Želina

Diplomová práce

Řízení a hodnocení pracovního výkonu dispečerů CDP (Centrální dispečink provozu terminálů) na letišti Praha Ruzyně

Management and job performance appraisal of dispatcher (Terminal Operations Central Dispatch) at the Prague Ruzyně Airport
Anotace:
Cílem diplomové práce je nastavit hodnotící kritéria a řízení výkonu dispečerů CDP (Centrální dispečink provozu terminálu) Letiště Praha, protože současné nastavení je nevyhovující a hodnocení a řízení výkonu je zkreslené. Systém řízení a hodnocení pracovního výkonu na letišti v Praze je nastaven zatím pouze pro top management, liniové manažery a specialisty. Teoretická část práce se zabývá touto problematikou …více
Abstract:
The aim of this thesis is to set benchmarks and performance management dispatchers CDP (Central operational dispatch) of Prague Airport, as the current setup is unsatisfactory evaluation and performance management is distorted. At the Prague airport management system and performance appraisal is set so far only for top management, line managers and specialists. The theoretical part of the thesis deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance