Bc. Jana Svačinová, Ph.D.

Diplomová práce

Hodnocení parametrů signálu EKG při zátěžovém vyšetření koní

Evaluation of Stress Test ECG Signal Parameters in Horses
Anotace:
Funkce kardiovaskulárního systému koně je jednou z klíčových aspektů určujících výkon a zdravotní stav koně. Proto je z hlediska veterinární medicíny důležité umět o tomto systému získat co nejvíce informací. Jedním ze způsobů hodnocení kardiovaskulární soustavy koně je prostřednictvím elektrokardiografie, tedy měření EKG, a určení klíčových parametrů v tomto signálu. K těmto parametrům patří časy …více
Abstract:
The functionality of the horse cardiovascular system is one of the key aspects for determining the overall health of the horse. Therefore, being able to get as much information about this system as possible is very important for the veterinary medicine. One of the ways of analysing the cardiovascular system of the horse is electrocardiography – the ECG recording and determining the key parameters in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta