Bc. Kristýna Bradová

Diplomová práce

BEN-HUR and Its Four Film Adaptations in Reflection of the Changing Society and Its Values

BEN-HUR and Its Four Film Adaptations in Reflection of the Changing Society and Its Values
Anotace:
Hlavním bodem zájmu této diplomové práce o Ben-Hurovi a jeho čtyřech filmových adaptacích je srovnat adaptace s výchozím textem a popsat v nich změny i přidané a vynechané položky. Dále se diplomová práce zabývá politickými a sociálními otázkami ve společnosti, které mohly ovlivnit výsledné vyznění adaptace. Jelikož filmové adaptace vznikaly během celého dvacátého století i na počátku dvacátého prvního …více
Abstract:
The main area of interest of the thesis on Ben-Hur and its four film adaptations is to compare the adaptations with the source text and observe changes, additions and omissions in the adapted versions. Furthermore, the thesis studies political and social phenomena in the society which could affect the outcome of adapting the novel. As four film adaptations of Ben-Hur were created throughout the entire …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura