Pavla Wohlmuthová

Diplomová práce

Pěstování a upevňování pěveckých návyků a dovedností v dětském a mládežnickém pěveckém sboru Jizerka

Growing and development of singing skills and disciplines in children and youth choir Jizerka
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj pěveckých dovedností a návyků, zabývá se specifickou činností dětského a mládežnického pěveckého sboru Jizerka. Teoretická část popisuje místo pěveckého sboru v životě člověka, zaznamenává činnost dětského a mládežnického pěveckého sboru Jizerka a vysvětluje pojmy z oboru hudby. Praktická část diplomové práce zaznamenává příklady, hry a cvičení, realizované v dětském …více
Abstract:
This thesis is focused on the development of singing skills and habits, dealing with a specific activity of Jizerka Children's and Youth Choir The theoretical part describes a place of the choir in human life, records activities of Jizerka Children's and Youth Choir, explains the terms from the field of music. The practical part of the thesis introduces examples, games and exercises which are carried …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Wohlmuthová, Pavla. Pěstování a upevňování pěveckých návyků a dovedností v dětském a mládežnickém pěveckém sboru Jizerka. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Hudební výchova, Učitelství pro 1. stupeň základní školy