Theses 

Pěstování a upevňování pěveckých návyků a dovedností v dětském a mládežnickém pěveckém sboru Jizerka – Pavla Wohlmuthová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Hudební výchova, Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Pavla Wohlmuthová

Diplomová práce

Pěstování a upevňování pěveckých návyků a dovedností v dětském a mládežnickém pěveckém sboru Jizerka

Growing and development of singing skills and disciplines in children and youth choir Jizerka

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na rozvoj pěveckých dovedností a návyků, zabývá se specifickou činností dětského a mládežnického pěveckého sboru Jizerka. Teoretická část popisuje místo pěveckého sboru v životě člověka, zaznamenává činnost dětského a mládežnického pěveckého sboru Jizerka a vysvětluje pojmy z oboru hudby. Praktická část diplomové práce zaznamenává příklady, hry a cvičení, realizované v dětském a mládežnickém pěveckém sboru Jizerka, pro rozvoj pěveckých dovedností a návyků v oblasti dechové, hlasové a artikulační. Přílohou je fotografická dokumentace části těchto prováděných cvičení.

Abstract: This thesis is focused on the development of singing skills and habits, dealing with a specific activity of Jizerka Children's and Youth Choir The theoretical part describes a place of the choir in human life, records activities of Jizerka Children's and Youth Choir, explains the terms from the field of music. The practical part of the thesis introduces examples, games and exercises which are carried out in Jizerka Children's and Youth Choir for the development of singing skills and habits which concern breathing, voice and articulation methods. A photo documentation of these performed exercises is attached.

Klíčová slova: pěvecký sbor, dovednost, návyk, pěvecká dovednost, pěvecký návyk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24166 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Wohlmuthová, Pavla. Pěstování a upevňování pěveckých návyků a dovedností v dětském a mládežnickém pěveckém sboru Jizerka. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 15:02, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz