Andrea Jodasová

Bakalářská práce

Přímá volba prezidenta v ČR a ve Francii

The direct election of the President of the CZ and in France
Anotace:
Po vzniku České republiky bylo v otázce volby hlavy státu navázáno na tradici První Československé republiky a bylo rozhodnuto, že prezident země bude volen nepřímo Parlamentem České republiky. Přestože proběhlo několik prezidentských voleb tímto způsobem, velmi brzy se rozhořely diskuze o možné změně v této oblasti a snahy prosadit volbu přímou. Tato debata byla do jisté míry důsledkem prezidentských …více
Abstract:
After the establishment of the Czech Republic, the election of the head of state was linked to the tradition of the First Czechoslovak Republic and it was decided that the country's president would be elected indirectly by the Parliament of the Czech Republic. Although several presidential elections took place in this way, discussions about a possible change in the region and an effort to push the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní