Bc. Dennis Horyna

Diplomová práce

Důvěra veřejnosti v prostředky marketingové komunikace

Public reliance on the means of marketing communication
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou důvěryhodnosti vybraných prostředků marketingové komunikace. Práce nejprve vymezuje pojem důvěra a konstatuje její současný stav ve společnosti, který se promítá z běžných mezilidských vztahů do zmíněné marketingové komunikace. Následně jsou představeny možné způsoby, jak potřebnou důvěru nejen zákazníků získat. Práce dále prochází jednotlivé vybrané prostředky …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with the issue of credibility of selected means of marketing communication. Firstly, this work defines the confidence and states its current state in society, which is reflected from common interpersonal relationships into the abovementioned marketing communication. Secondly, possible ways of how the customer confidence can be obtained are presented. This work also analyses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní