Adam Trefil

Diplomová práce

Bezdrátový přenos dat do bioelektronického vestavného systému

Wireless Data Transfer to Bioelectronic Embedded System
Anotace:
Cílem této diplomové práce je demonstrovat bezdrátový přenos medicínských dat do bioelektronického vestavného systému dle standardu IEEE 802.1X. Pro přenos byla zvolena bezdrátová technologie Bluetooth Low Energy, kterou zprostředkovává čip RN4871. Tento čip je na modulu Pmod BLE, který je připojen do vývojové desky Nexys 4 DDR. Na programovatelné logice je vytvořen procesor a bloková RAM paměť. Procesor …více
Abstract:
The aim of this thesis is to demonstrate the wireless transmission of medical data to a bioelectronic embedded system according to the IEEE 802.1X standard. The Bluetooth Low Energy wireless technology, which is mediated by the RN4871 chip, was chosen for the transmission. This chip is on the Pmod BLE module, which is connected to the Nexys 4 DDR development board. A processor and block RAM are created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Vladimír Kašík
  • Oponent: Karolína Pavelová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství