Theses 

Karel Reban(1892-1957)- život a dílo – Tomáš RYTÍŘ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš RYTÍŘ

Bakalářská práce

Karel Reban(1892-1957)- život a dílo

Karel Reban(1852-1957)- life and work

Anotace: Práce se zabývá historickým pojednáním o životě a díle význačného kněze, rektora kněžského semináře a českobudějovického rodáka Mons. Karla Rebana. První část práce přibližuje historický kontext doby, ve které Karel Reban žil. V druhé části je zmapován jeho život. Třetí, poslední část této práce se věnuje jeho bibliografii.

Abstract: The work deals with the historical treatise on the life and work of prominent priest, seminary rector and the Bishop who was born in České Budějovice Mons. Karel Reban. The first part of the paper outlines the historical context of the time in which Karel Reban lived. In the second part of the map of his life. The third and last chapter is devoted to his bibliography.

Klíčová slova: Klíčová slova, Karel Reban, ?malý ? studentský seminář?, ?velký ? kněžský seminář?, katolická církev, kněz, bohoslovec, českobudějovická diecéze, rektor.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
  • Identifikátor: 17963

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tomáš Veber, prom.geol.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

RYTÍŘ, Tomáš. Karel Reban(1892-1957)- život a dílo. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:32, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz