Milan Komárek

Bakalářská práce

Perspektivní technologie zpracování kamene a její začlenění v rámci firmy Kamenoprůmysl Letovice

Prospective stone processing technology and its integration within the company Kamenoprumysl Letovice
Anotace:
V předložené práci je návrh na začlenění perspektivních technologií zpracování kamene v rámci firmy Kamenoprůmysl Letovice. První část této práce je zaměřena na popis využívaných technologii při zpracování kamene pro ušlechtilou kamenickou výrobu v České Republice a Evropě. V další části zmiňuji nejnovější perspektivní technologie zpracování kamene, které jsou dostupné na trhu. V další části bakalářské …více
Abstract:
In the present work is the proposal to incorporate emerging technologies of stone in the stone industry company Letovice. The first part of this work is focused on describing the technology used in the processing of fine stone for stone production in the Czech Republic and Europe. In the latest mention of other promising technologies of stone, which are available on the market. The next part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Milan Mikoláš
  • Oponent: Pavel Barták

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.