Mgr. Alexandr Vágner

Diplomová práce

Jednotná patentová ochrana v EU - prolínání mezinárodního práva a práva EU

Unified Patent Protection in EU - Interpenetration of International and EU Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou jednotné patentové ochrany v rámci Evropské unie. V práci jsou nastíněny kontextuální okolnosti vzniku tzv. patentového balíčku, pozoruhodného systému navzájem propojených norem unijního a mezinárodního práva. Opomenut pak nezůstává ani předpokládaný způsob fungování evropského patentu s jednotným účinkem a problematika Jednotného patentového soudu. V neposlední …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of unitary patent protection within the European Union. The work outlines the contextual circumstances of the so-called patent package, which is a very remarkable system of interconnected norms of EU and international law. Furthermore, attention is focused on the intended way of functioning of the European patent with unitary effect and on the Unified Patent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2021
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta