Kamila Beková

Bachelor's thesis

Využití chovu včel v botanické zahradě v Ghaně

Use of Beekeeping in the Botanical Garden in Ghana
Abstract:
V předkládané bakalářské práci je představen koncept včelařství a jeho návaznost na udržitelný rozvoj regionů. Cílem práce bylo zpracovat návrh na využití chovu bezžihadlé včely v botanické zahradě Aburi v Ghanské republice s ohledem na jeho potenciální přínosy pro rozvoj botanické zahrady a regionu. V teoretické části je blíže nastíněna důležitost včelařství a botanických zahrad pro udržitelný rozvoj …more
Abstract:
The bachelor thesis presents the concept of beekeeping and its connection to the sustainable development of regions. The aim of the work was to process a proposal for the use of st ingless beekeeping in the Aburi Botanical Gardens in the Republic of Ghana, taking into account its potential benefits for the development of the botanical garden and the Eastern region. In the theoretical part of thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Simona Miškolci, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií