Mgr. Vojtěch Hanák

Bakalářská práce

Lidské smysly - zrak a sluch - v demonstračních experimentech

Human perception - sight and hearing - in demonstrational experiments
Anotace:
Cílem práce je navrhnout a realizovat sadu demonstračních experimentů zaměřenou na vlastnosti a schopnosti lidského oka a ucha. Experimenty jsou připraveny tak, aby přímo využívaly subjektivního vjemu studentů. Demonstrujeme především prostorové vnímání. Experimenty jsou navrženy tak, aby jejich provedení nebylo finančně nákladné. Zároveň jejich vysvětlení vyžaduje pouze středoškolskou látku.
Abstract:
The main purpose of this work is to make a set of demonstrational experiments concerned about abilities of human eye and ear. Experiments are prepared to use subjective perception of students. We demonstrate mainly spacial perception. Experiments are projected not to be expensive to make. They are to be explained at the high school at the same time.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma