Ing. Jaroslav ŠNAJBERK

Doctoral thesis

Pokročilá interaktivní zobrazování komponentového softwaru

Advanced Interactive Visualization Approach for Component-Based Software
Abstract:
Tato dizertační práce se zabývá problémem zobrazování struktury komponentových aplikací. Použitím komponent se dá zlepšit uspořádání a čitelnost architektury aplikace díky zapouzdření implementačních detailů. Softwaroví architekti tak mohou pracovat na vyšší úrovni abstrakce, na které mohou vytvářet nové aplikace jednoduchým skládáním z menších částí. Ve výzkumu je však věnováno jen velmi málo úsilí …more
Abstract:
This thesis deals with the topic of component-based application structure visualization. Use of components can improve organization and clarity of application architectures by encapsulating the implementation details. Software architects can thus work on higher level of abstraction, where they create new applications by simply assembling them from smaller parts. However in recent research only a small …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Přemysl Brada, MSc. PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠNAJBERK, Jaroslav. Pokročilá interaktivní zobrazování komponentového softwaru. Plzeň, 2013. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Doctoral programme / field:
Computer Science and Engineering / Computer Science and Engineering