Petr Gallas

Bakalářská práce

Vnitřní účetní směrnice ve vybrané neziskové organizaci

Internal Accounting Directives in a Selected Nonprofit Organization
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vnitřními účetními směrnicemi se zaměřením na příspěvkové organizace. Teoretická část vysvětluje charakteristiku a specifika neziskových organizací, význam vnitřních směrnic, jejich tvorbu a charakteristiku vybraných směrnic. V praktické části jsou analyzovány směrnice týkající se aktuálního účtového rozvrhu a časového rozlišení nákladů u Středisko sociální prevence …více
Abstract:
This bachelor thesis deal with internal accounting directives with a focus on contributory organizations. The theoretical part explains the characteristics and specifics of non-profit organizations, the importance of internal directives, their creation, and characteristics of selected directives. The practical part analyses the directives concerning the accounting schedule and accruals at the Středisko …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta