Bc. Martin Skopal

Diplomová práce

Automatické testování webových aplikací založených na ASP.NET MVC

Automatic testing of web applications based on ASP.NET MVC
Abstract:
The aim of this diploma thesis is the design of automatic tests for applications based on ASP.NET MVC. In the theoretical part, important concepts that are related with testing are explained and there's also description of the available tools for the .NET platform. In the practical part, typical scenarios, which you may encounter during creation of automated tests, are described. It is mainly about …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je navrhnutie automatických testov pre aplikácie postavených na ASP.NET MVC. V teoretickej časti sú vysvetlené dôležité pojmy, ktoré súvisia s testovaním a taktiež je uvedený popis dostupných nástrojov pre platformu .NET. V praktickej časti práce sú podrobne popísané typické scenáre, s ktorými sa stretávame pri tvorbe automatických testov. Jedná sa predovšetkým o testovanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma