Ing. Jarmila Nečasová

Bakalářská práce

Translation and Analysis of Irish Fairy Tales by James Stephens

Translation and Analysis of Irish Fairy Tales by James Stephens
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je překlad a rozbor dvou Irských legend z knihy Irish Fairy Tales autora Jamese Stephense. Práce je rozdělená do dvou částí: praktické a teoretické. Praktická část se zabývá překladem dvou legend: Kouzelné jeskyně Cesh Corran a Potyčky v Allenu a předchází jí úvod a představení autora a knihy. Teoretická část se zabývá analýzou překladu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the translation and analysis of two tales of James Stephens’ Irish Fairy Tales. It consists of two parts: the practical part and the theoretical part. The practical part includes the translation of two tales: The enchanted cave of Cesh Corran and Little brawl at Allen and is preceded by an introduction and some facts about the author and the book. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma