Bc. Jakub LYSEK

Diplomová práce

Gravitační porušení jižního svahu Lysé hory (Moravskoslezské Beskydy)

Gravitational deformation of the southern slope of the Lysa hora Mt. (Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Anotace:
Jižní svah Lysé hory (1323 m. n. m) je strukturně předisponován sklonem vrstevních ploch a zlomy s návazností na hluboce založené gravitační svahové deformace. Lysá hora se nachází v oblasti Vnějších Západních Karpat, které jsou velmi náchylné k výskytu těchto deformací a často jsou zde hlavním reliefotvorným faktorem. Podstatou a náplní této diplomové práce je pochopení vzniku a vývoje hluboce založené …více
Abstract:
The southern slope of Lysa hora Mt. (1323 m a.s.l.) structurally predisposed by monoclinally arranged bedding planes and steeply-diping fault nests numerous deep-seated gravitional slope deformations. Lysa hora Mt. is located in the Outer Western Carpathians, which are very prone to these deformations, and are often the main factor for landscape development. The nature and scope of this thesis is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LYSEK, Jakub. Gravitační porušení jižního svahu Lysé hory (Moravskoslezské Beskydy). Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta