Mgr. Klára Burianová

Diplomová práce

Nečinnost a zásah ve správním právu

Inaction and Action in Administrative Law
Anotace:
Diplomová práce se věnuje zásahu jako faktickému úkonu (jedné z forem činnosti veřejné správy) a také nečinnosti správních orgánů. Cílem práce je zejména vymezení pojmu „zásah“ ve světle právních předpisů, literatury a hlavně judikatury Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu, a jeho srovnání s nečinností. Práce poukazuje rovněž na skutečnost, proč je nečinnost v některých případech považována …více
Abstract:
This thesis deals with an action as an effective act (one of the forms of activity of the public administration), and also with inaction of administrative authorities. The goal of this thesis is especially definition of the term „action“ according to legislation, relevant literature and mainly according to decision-making practice of The Supreme Administrative Court and also The Constitutional Court …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta