Bc. Ludmila Jeníková

Diplomová práce

Období totality v literatuře - projekt

Era of totalitarian state in literature - a project
Anotace:
Současná moderní doba obohacuje společnost o nové myšlenky a vynálezy, přesto v mnoha případech neustále čerpáme z minulosti. Abychom se mohli poučit z chyb našich předků, je třeba mít alespoň základní povědomí o proměnách jejich životů. Hlavním cílem diplomové práce je seznámit žáky prostřednictvím aktivního rozboru literárních děl s obdobím totalitarismu na území Československa. Teoretická část se …více
Abstract:
Contemporary modern time enriches by new ideas and inventions our society, however, in many cases continuously drawn from the past. To be able to learn from the mistakes of our ancestors, we must have at least a basic understanding of changes in their lives. The main objective of this thesis is to acquaint students with the period of totalitarianism in Czechoslovakia through active analysis of literary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2013
Zveřejnit od: 19. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Sulovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jeníková, Ludmila. Období totality v literatuře - projekt. Liberec, 2013. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN