Bc. Ludmila Jeníková

Master's thesis

Období totality v literatuře - projekt

Era of totalitarian state in literature - a project
Abstract:
Současná moderní doba obohacuje společnost o nové myšlenky a vynálezy, přesto v mnoha případech neustále čerpáme z minulosti. Abychom se mohli poučit z chyb našich předků, je třeba mít alespoň základní povědomí o proměnách jejich životů. Hlavním cílem diplomové práce je seznámit žáky prostřednictvím aktivního rozboru literárních děl s obdobím totalitarismu na území Československa. Teoretická část se …more
Abstract:
Contemporary modern time enriches by new ideas and inventions our society, however, in many cases continuously drawn from the past. To be able to learn from the mistakes of our ancestors, we must have at least a basic understanding of changes in their lives. The main objective of this thesis is to acquaint students with the period of totalitarianism in Czechoslovakia through active analysis of literary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2013
Accessible from:: 19. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jarmila Sulovská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jeníková, Ludmila. Období totality v literatuře - projekt. Liberec, 2013. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN