Lenka Štodtová, DiS.

Bakalářská práce

Postavení žen na českém trhu práce

The Position of Women on the Czech Labour Market
Anotace:
Cílem Bakalářské práce je na základě teoretických znalostí vyhodnotit postavení žen na českém trhu práce a navrhnout opatření, která budou směřovat ke zlepšení jejich postavení. První kapitoly jsou věnovány teoretickým souvislostem, jako je zaměstnanost, nezaměstnanost a politika zaměstnanosti. Praktická část se již zabývá samotným postavením žen na trhu práce v České Republice, znevýhodňováním žen …více
Abstract:
This thesis´ aim is to propose measures leading to the improvement of women´s labor status in the Czech labor market based on the theoretical knowledge and analysis of the current status of women. The initial chapters are devoted to the theoretical contexts, such as employment, unemployment and employment policy. The practical part deals with the actual position of women in the Czech labor market, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
  • Oponent: Radim Maňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.