Joshua PETROV

Diplomová práce

Pracovněprávní a sociální důsledky dočasné pracovní neschopnosti

Labour and social consequences of temporary incapacity for work
Anotace:
Diplomová práce zpracovává tématiku dočasné pracovní neschopnosti jak z pohledu pracovního práva, tak i práva sociálního zabezpečení v současné právní úpravě a poskytuje komplexní přehled o dané problematice. Zmíněna je též předešlá právní úprava a její komparace se současnou právní úpravou a taktéž související mezinárodní úprava. Stěžejní část této vědecké práce se věnuje vzniku, režimu a zániku dočasné …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of temporary incapacity for work from the perspective of labour law and social security law in the current legislation and provides a comprehensive overview of the issue. The previous legislation and it's comparison with the current legislation and the related international regulation are also mentioned. The main part of this scientific work deals with the emergence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et PaedDr. Jana Lindová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETROV, Joshua. Pracovněprávní a sociální důsledky dočasné pracovní neschopnosti. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo