Bc. Svoboda Svoboda

Diplomová práce

E-učebnice: Přehled metod svařování kovů

E-textbook: Overview of metal welding methods
Anotace:
Diplomová práce „E-učebnice: Přehled metod svařování kovů“ se zabývá vytvořením základního učebního materiálu z oblasti svařování kovů. V současné době existuje jen velmi málo odborných pramenů, které by představovaly obor svařování v jednom celku. Tato práce nabízí ucelený pohled na obor svařování a popisuje metody, které jsou v praxi nejčastěji používané. Výsledkem je potom vytvoření učebního materiálu …více
Abstract:
The diploma thesis "E-textbook: Overview of metal welding methods" deals with the creation of a basic teaching material in the field of metal welding. Currently, there are very few technical sources that would represent the field of welding in one unit. This thesis offers a compre-hensive view of the welding field and describes the most often applied methods. As a result, a teaching material has been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta