Ing. Mgr. Dana Karásková

Bachelor's thesis

Rakouská zahraniční politika vůči České republice ve světle veřejného mínění a mediálního obrazu

Austrian Foreign Policy towards the Czech Republic in the light of public opinion and medial discourse
Abstract:
Tato práce se zabývá vztahem médií, utvářením názoru veřejnosti a zahraniční politikou Rakouska. Stěžejní částí práce je analýza role výzkumů veřejného mínění, coby možné zpětné vazby pro zahraničněpolitická rozhodnutí. Zpracovány jsou kvantitativní a kvalitativní výzkumy veřejného mínění rakouské společnosti na téma česko- rakouských vztahů, v oblasti vzájemných postojů či přeshraniční spolupráce …more
Abstract:
This thesis follows relationship of media, foreign policy of Austria and forming the attitude of public. Fundamental part of the thesis is analysing the role of research of public opinion as a possible feedback for foreign-political decesion making. Quantitative and qualitative researches of Austrian public opinion covering the topic of Czech-Austrian relations in area of reciprocal attitude or cross …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií