BcA. Jaromír Honzák

Diplomová práce

Populární hudba a jazz v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Teplicích od 50. let do současnosti

Popular music and jazz in Litoměřice, Ústí nad Labem and Teplice from the fifties to the present
Anotace:
Diplomová práce „Populární hudba a jazz v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Teplicích od 50. let do současnosti“ pojednává o hudební scéně příslušných žánrů ve jmenovaných městech v určeném období.
Abstract:
Diploma thesis „Popular music and jazz in Litoměřice, Ústí nad Labem and Teplice from the fifties to the present“ discusses the music scene respective genres in the mentioned cities within a specified period.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Vladimír Polák
  • Oponent: MgA. Jan Dalecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/ukjh0/