Bc. Jan Knapek

Bakalářská práce

Návrhy k racionalizaci řízení nákladů v podniku

Proposals to rationalize the cost management in a company
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhy na racionalizaci řízení nákladů v konkrétním podniku. Práce je rozdělená na část teoreticko – metodickou a část analyticko – praktickou. V první části jsou definovány a rozděleny náklady a popsány metody a nástroje řízení nákladů. V druhé části je provedena analýza současného stavu v konkrétním podniku, finanční analýza a porovnání podniku s konkurencí a odvětvím. Na základě …více
Abstract:
This work introduces proposals to rationalize the cost management in a company. The work is divided into two sections; a theoretical-methodological section and an analytical - practical section. The first section defines and categorises types of costs and describes methods and tools for cost management. The second section presents an analysis of the existing state in a particular enterprise, financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
  • Oponent: Ing. Josef Halouzka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting