Bc. Věra Bártová

Diplomová práce

Celibát v náboženstvích světa: Komparativní antropologická studie

Celibacy in religions of the World: Comparative anthropological study
Anotace:
V této diplomové práci se věnuji přístupu náboženství světa k celibátu. Konkrétně jsem se zaměřila na římskokatolickou církev, řeckokatolickou církev, pravoslaví, protestantismus, judaismus, islám, hinduismus a buddhismus. Zajímalo mě, jak jednotlivá náboženství k celibátu přistupují, jak ho chápou a jaký pro ně má celibát význam. Dále jsem se snažila zjistit jaké je povědomí veřejnosti o výskytu celibátu …více
Abstract:
This thesis is focused on a view of different religions of the world on celibacy. Particularly, I have concentrated on the Roman Catholic Church, Greek Catholic Church, Orthodoxy, Protestantism, Judaism, Islam, Hinduism and Buddhism. I have been wondering how each religion apprehends the celibacy and its meaning. In addition, I was trying to find out what is the public level of knowledge about an occurrence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta