Mgr. et Mgr. Štěpán Výborný, Ph.D.

Rigorózní práce

Svoboda slova versus nenávistné projevy na internetu

Freedom of Speech versus Hate Speech on the Internet
Anotace:
Rigorózní práce analyzuje problematiku nenávistných projevů na internetu z hlediska práva svobody slova. Vymezuje formy hlásání nenávisti na internetu a jejich vztah ke svobodě projevu v právním prostředí České republiky. Z důvodu internacionalizace internetu se zabývá přístupem k nenávistným projevům v kyberprostoru i na úrovni Evropy a USA.
Abstract:
This rigorous thesis analyses hate speech on the internet from the point of view freedom of speech. It focuses on legal environment in the Czech Republic and European organizations and the US as well, because of the internationalization of the internet.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Oponent: JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta