Michal Výskala

Bachelor's thesis

Komunikace herních crowdfundingových projektů na platformě Kickstarter.com

Communication of Gaming Crowdfunding Projects at Kickstarter.com
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace českých herních a videoherních crowdfundingových kampaní na platfromě Kickstarter.com. V teoretické části představuje práce crowdfunding samotný, stanovuje jeho definici a popisuje modely a varianty crowdfundingu. Dále definuje základní typy marketingové komunikace v oblasti crowdfundingu. V praktické části se věnuje analýze vybraných herních …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with communication of Czech game and video game crowdfunding campaigns at Kickstarter.com. In the theoretical part, thesis describes crowdfunding itself, defines its definition and describes models and variants of crowdfunding. It also defines the basic types of marketing communications in crowdfunding. In the practical part, thesis analyzes selected game campaigns, from …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Výskala, Michal. Komunikace herních crowdfundingových projektů na platformě Kickstarter.com. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Marketing Communications