Bc. Lenka Frimlová

Diplomová práce

Strategie rodičů při podpoře studijní motivace nadaných dětí

Parenting strategies for promoting academic motivation of gifted children
Anotace:
Na zdravý vývoj nadání má během života nadaného jedince vliv mnoho faktorů včetně rodičovského působení. Úkolem rodičů je dítě podporovat, poskytovat vhodné zázemí pro rozvoj nadání a zejména také posilovat studijní (akademickou) motivaci podporující kladný vztah ke škole a vzdělávání. Cílem této diplomové práce je zmapovat retrospektivní zhodnocení výchovného působení rodičů nadanými jedinci. Práce …více
Abstract:
Many factors including parental influence have impact on healthy development of giftedness during a life of gifted individual. The task of parents is to support, to provide adequate environment for development and to strengthen academic motivation promoting good relation to school. The purpose of this study is to map out retrospective perceived importance of parental formative effects evaluated by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta