Helena KALINOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Feldenkraisova metoda a její využití ve fyzioterapii při vertebrogenním algickém syndromu bederní páteře

Feldenkrais method and its application in physiotherapy under vertebrogenic algic syndrome in the lumbar spine
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o aktuální problematice vertebrogenního algického syndromu bederní páteře týkajícího se velké části populace rozvinutých zemí a jeho eliminaci pomocí Feldenkraisovy metody - Pohybem k sebeuvědomění, která vychází z uvědomění si obrazu svého Já. V práci je analyzována možnost odstranění bolesti bederní páteře pomocí nasměrování klienta k vykonávání pro něj co nejefektivnějších …more
Abstract:
The thesis deals with current issues vertebrogenic algic syndrome, lumbar spine related to large populations of developed countries and its elimination using Feldenkrais method - Move to self-awareness that comes from realizing your Self awareness. This work analyzed the possibility of removing low back pain by directing the client to perform the most effective variations and their subsequent movements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2012
Accessible from:: 27. 3. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Monika Valešová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KALINOVÁ, Helena. Feldenkraisova metoda a její využití ve fyzioterapii při vertebrogenním algickém syndromu bederní páteře. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií