Bc. Josef Pasulka, Ph.D.

Diplomová práce

Studium interakcí mezi proteiny a RNA pomocí molekulové dynamiky

Molecular dynamics study of protein and RNA interactions
Anotace:
Pod pojmem RNA interference (RNAi) rozumime mechanismus genove regulace v pritomnosti dvousroubovicove RNA v bunce. Potlacovani RNAi proteiny p19 a B2 bylo studovano biochemickymi metodami. My chceme tuto problematiku protein-RNA komplexu studovat pomoci molekulove dynamiky a popsat pozorovane interakce.
Abstract:
RNA interference (RNAi) is an evolutionary conserved mechanism that regulates gene expression in response to the presence of double-stranded RNA (dsRNA) in the cell. The suppression of the RNAi by protein p19 and B2 was studied with biochemical experiments. We want to study the protein-RNA complexes by the molecular dynamics simulation and describe the observed interactions.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biomolekulární chemie

Práce na příbuzné téma