Jakub KRÁL

Bakalářská práce

Podnikatelský plán - internetový magazín spojený s e-shopem

Business plan - Internet magazine associated with e-shop
Anotace:
Bakalářská práce se soustředí na tvorbu podnikatelského plánu k internetovému obchodu s originálními a jedinečnými fotografiemi. V první teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na základní pojmy a informace související s podnikatelským plánem. Druhou část práce tvoří konkrétní podnikatelský plán včetně finančního plánu odhadující výnosy, náklady a ziskovost projektu. Cílem práce je zhodnotit …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on creating a business plan for an online store with original and unique photographs. In the first part of the thesis focuses on the basic concepts and information associated with the business plan. The second part consists of specific business plan including a financial plan appreciating revenues, expenses and profitability of the project. To evaluate whether the business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Nepovolný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁL, Jakub. Podnikatelský plán - internetový magazín spojený s e-shopem. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management