Bc. Dominik Ptáček

Diplomová práce

Publicita značky Vodafone Czech Republic

Publicity Brand Vodafone Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na publicitu značky Vodafone Czech republic, a.s. Teoretická část obsahuje, na základě studia literatury, informace o složkách public relations, které jsou stěžejním bodem pro úspěšnou komunikaci a její vliv na publicitu. Praktická část se zabývá analyzováním jednotlivých činností, kterými se společnost Vodafone Czech Republic, a.s. snaží jejich publicitu ovlivnit. Cílem …více
Abstract:
The Thesis focuses on the publicity of Vodafone Czech republic, a.s. The theoretical part is based on the study of literature and includes information about the components of public relations, which are necessary for successful manage of publicity. The practical part deals with analyzing of individual methods, which Vodafone Czech Republic use for manage their publicity. The aim of this thesis is find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní