Mgr. Gabriela Chytilová

Bakalářská práce

Proměny partnerského vztahu po narození prvního dítěte

Changes of the (marital) relationship after childbirth
Anotace:
Proměny partnerského vztahu během přechodu k rodičovství Author: Gabriela Chytilová Vedoucí práce: Mgr. Eva Pavlíková Přechod k rodičovství je významným životním obdobím, které sebou přináší řadu psychosociálních změn. Ačkoliv se jedná zpravidla o období velmi radostné, je přirozené, že se čas od času mohou objevit i pocity negativní, jakými jsou například obavy z neznáma či strach o zdraví dítěte …více
Abstract:
Changes in the relationship between partners during the transition to parenthood Author: Gabriela Chytilová Supervisor: Mgr. Eva Pavlíková Transition to parenthood is very important life period. It brings number of psychosocial changes. Although it is generally very joyful period, also negative feelings can appear from time to time, e.g. obscurity anxiety or fear for baby health. Changes are more expressive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Eva Pavlíková
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií