Mgr. Gabriela Chytilová

Bachelor's thesis

Proměny partnerského vztahu po narození prvního dítěte

Changes of the (marital) relationship after childbirth
Abstract:
Proměny partnerského vztahu během přechodu k rodičovství Author: Gabriela Chytilová Vedoucí práce: Mgr. Eva Pavlíková Přechod k rodičovství je významným životním obdobím, které sebou přináší řadu psychosociálních změn. Ačkoliv se jedná zpravidla o období velmi radostné, je přirozené, že se čas od času mohou objevit i pocity negativní, jakými jsou například obavy z neznáma či strach o zdraví dítěte …more
Abstract:
Changes in the relationship between partners during the transition to parenthood Author: Gabriela Chytilová Supervisor: Mgr. Eva Pavlíková Transition to parenthood is very important life period. It brings number of psychosocial changes. Although it is generally very joyful period, also negative feelings can appear from time to time, e.g. obscurity anxiety or fear for baby health. Changes are more expressive …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Eva Pavlíková
  • Reader: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií