Kateřina PALUBOVÁ

Bakalářská práce

Strukturální nezaměstnanost v České republice

The structural unemployment in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice vývoje strukturální nezaměstnanosti v České republice. Změny, které nastaly po roce 1989, ovlivnily a stále ovlivňují ekonomiku našeho státu. První část práce zachycuje trh práce, následuje nezaměstnanost a její přiblížení - důležitou součástí je seznámení s aktivní politikou zaměstnanosti. Další kapitola řeší příčiny strukturální nezaměstnanosti, transformaci …více
Abstract:
The bachelor work devotes the problem of evolution the structural unemployment in the Czech Republic. Changes, which started after 1989, have influenced the economy of our state. The first part of the work expresses the market of labour, follow the unemployment and its details - the important part is the introduction of the active labour policy. Another chapter solves the causes of the structural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Novotný Václav, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/