Kristián Vencl

Bakalářská práce

A History of Financial Planning in the Czech Republic and Great Britain

A History of Financial Planning in the Czech Republic and Great Britain
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá historický vývoj profese finančního plánování v České republice a Velké Británii. Dále se zaměřuje na historii čtyř sektorů finančních trhů, které jsou úzce spjaty s finančním plánováním a jsou velmi důležité pro vývoj profese jako takové. Nakonec tato práce představuje rozdíly a podobnosti ve vývoji finančního plánování v České republice a Velké Británii.
Abstract:
This bachelor thesis examines the historical development of the financial planning profession in the Czech Republic and Great Britain. It is focusing on the history of four sectors of financial markets, which are closely connected with financial planning and are very important for the development of the profession. Ultimately this thesis shows the similarities and differences in the development of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Kopeček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vencl, Kristián. A History of Financial Planning in the Czech Republic and Great Britain. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe