Aliaksei Veka

Diplomová práce

Perspectives of Belarus in the Eurasian Economic Community customs union

Perspektivy Běloruska v celní unii Euroasijského hospodářského společenství
Anotace:
Práce se zaměří na dopady celní unie Euroasijského hospodářského společenství na Bělorusko. První část práce bude definovat důvody a podmínky pro vytvoření dané celní unie, popíše fáze a kontext jejího vývoje a taktéž současný stav integrace. Text se pak zaměří na praktické otázky celní unie a jejích činností, včetně potenciálních přínosů a nevýhod. Součást studie bude rovněž věnována politickým aspektům …více
Abstract:
The thesis will focus on impacts of the Eurasian Economic Community customs union on Belarus. The initial part of the research will define reasons and conditions for creation of the Customs Union, describe stages and context of its development and and current state of integration. The text will then focus on practical issues of the Customs Union and its operations, including the potential benefits …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: David Müller
  • Oponent: Aliaksandr Sudliankou

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40296