Theses 

Event marketing a jeho místo v rámci marketingové komunikace – Bc. Indira Dairova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Indira Dairova

Bakalářská práce

Event marketing a jeho místo v rámci marketingové komunikace

Event markenting and its place within the marketing communications

Anotace: Bakalářská práce je věnována problematice event marketingu a jeho roli v rámci marketingové komunikace. Hlavním cílem práce je na základě deskripce problematiky event marketingu zpracovat návrh souboru doporučení pro připravované eventy ve firmě. V práci jsou uplatněny následující postupy a vědecké metody: analýza, literární rešerše a komparace.

Abstract: Bachelor thesis is dedicated to the event marketing and its role in marketing communications. The main objective of this work is based on the description of the event marketing process issues a draft set of recommendations for upcoming events in the company. The thesis used the following techniques and scientific methods: analysis, literature review and comparison.

Klíčová slova: Klíčová slova, marketingový mix, event, mediální podpora, komunikační mix. Keywords, marketing mix, media support, communication mix.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 16:57, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz