Vlasta KOBĚRSKÁ

Diplomová práce

FRAGMENTY TĚLESNOSTI A JEJICH METAMORFÓZY

The fragments of sensuality and their metamorphosis
Anotace:
Teoretická část diplomové práce se zabývá vnímáním tělesnosti a pohybů těla, především rukou. Gesta jsou běžnou součástí našeho života, používáme i vídáme je u druhých denně, prostřednictvím nich s námi komunikují umělecká díla, proto bychom alespoň rámcově měli znát jejich významy. Na základě gest rukou je možno hledat jejich psychologický výklad z hlediska neverbální komunikace, lze interpretovat …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis deals with perception of corporeity and body movements, specifically hands. Gestures are a part of everyday life; we use them and see them used by others, also pieces of art communicate through gestures with us and that is why we should try to understand their general meanings. Based on the hand gestures, it is possible to look for a psychological interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012
Zveřejnit od: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2012
  • Vedoucí: Doc. Ivo Chovanec, ak. soch.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOBĚRSKÁ, Vlasta. FRAGMENTY TĚLESNOSTI A JEJICH METAMORFÓZY. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství VV pro SŠ a ZUŠ