Bc. Sandra Sklárčíková

Bakalářská práce

Proměny teorie a metodologie v kognitivní religionistice: Od programového přístupu k empiricky založenému výzkumu v laboratoři

Changes of theory and methodology in Cognitive Religion: From programmatic approach to empirical research in the laboratory
Anotace:
Bakalářská práce bude věnována dějinám kognitivního studia náboženství v Brně. Kognitivní přístup ke studiu náboženství má v Brně relativně krátkou historii, ale během ní se již podařilo dosáhnout významných výsledků částečně v oblasti samotného bádání, ale zejména pak v rozvíjení dobře fungující badatelské infrastruktury. Dnes je kognitivní studium náboženství na FF MU spojeno s činností Laboratoře …více
Abstract:
Bachelor thesis will be devoted to the history of the cognitive study of religion in Brno. Cognitive approach to the study of religion in Brno has a relatively short history, but already achieved some significant results in the research itself, especially in developing well-functioning research infrastructure. Today, the cognitive study of religion at Masaryk University is associated with the activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Milan Fujda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta